Helhetsleverantör av SEO

När du anlitar oss som helhetsleverantör av sökmotoroptimering kommer en av våra konsulter att vara din dedikerade kontaktperson. Lite beroende på ert tidigare arbete med SEO kan vår arbetsprocess variera något, men allt som oftast jobbar vi enligt följande modell:

Processen Firstly arbetar med inom Sökmotoroptimering

 

1 – Sökbeteende & Potentialanalys

SEO-arbetet inleds med att vi bekantar oss med ert affärsområde och vad ni erbjuder till marknaden. Om ni redan har gjort någon form av sökbeteendeanalys tidigare tar vi självklart avstamp i denna.

Målet med sökbeteendeanalysen är att klarlägga vilka sökfraser er webbplats skulle tjäna att ha god synlighet på. Sökfraserna kategoriseras även i olika kategorier för att tydliggöra eventuella mönster samt att underlätta mätning av resultat.

När sökfraserna har identifierats använder vi oss av Searchmetrics för att kontrollera hur er webbplats rankar idag samt vilka era huvudsakliga sökkonkurrenter är. Baserat på nuläget samt kunskap om sökvolymer räknar vi även ut hur stor trafikdrivande potential som ett lyckat SEO-arbete har. I detta arbete ser vi även tydligt ifall det är bland vissa kategorier av sökfraser som den största potentialen finns, vilket senare hjälper oss att prioritera det löpande arbetet.

Skulle ni erbjuda era kunder att köpa direkt av er via er webbplats räknar vi även ut värdet av den potentiella trafikökningen mätt i försäljning och vinst. Förutsatt att ni redan har koll på konverteringsfrekvens, genomsnittligt ordervärde samt marginal.

2 – Innehållsanalys

Baserat på sökbeteendet genomför vi en analys av ert befintliga innehåll för att klarlägga ifall ni har det innehåll som krävs för att svara upp på den sökefterfrågan som finns. En väldigt viktig aspekt i detta arbete är att även se ifall ert innehåll svarar upp på den intention som ligger bakom de sökfrågor som era potentiella kunder använder.

Resultatet av innehållsanalysen blir en tydlig kunskap om vilket innehåll som saknas samt vilket innehåll som behöver optimeras bättre. Ibland handlar det om rent redaktionellt material som saknas och ibland handlar det om mer strukturella förändringar som krävs.

3 – Teknisk SEO-analys

För att sökmotorerna ska kunna söka igenom hela er webbplats samt förstå innehållet så bra som möjligt krävs det att de tekniska förutsättningarna finns. Vi genomför en teknisk SEO-analys av er webbplats och skapar en backlog av tekniska åtgärder. I det löpande SEO-arbetet kravställer vi sedan dessa tekniska förändringar mot er webbbyrå eller ert interna team och följer upp att korrekta implementationer genomförs.

4 – Löpande SEO-arbete

I det löpande SEO-arbetet ingår ett flertal olika delmoment. Som nämnts tidigare driver vi förändringsprocessen för att få till stånd de tekniska optimeringar som identifierats i den tekniska SEO-analysen. Förutom detta använder vi även Searchmetrics för att löpande bevaka såväl synlighet som delar av de tekniska optimeringarna för att hela tiden kunna agera ifall något dyker upp samt för att kunna rapportera resultatet av vårt arbete, vilket vi gärna gör med Searchmetrics och data från Google Analytics och Google Search Console.

I det löpande arbetet ingår även optimering av innehåll samt kvalitetssignaler och arbetet med att attrahera länkar från andra webbplatser. För detta använder vi oss av ett kampanjbaserat upplägg där vi i förväg planerar ett antal kampanjer över året (antalet beror på uppdragets omfattning), och i dessa kampanjer jobbar vi såväl med fördjupad sökbeteendeanalys, produktion och optimering av innehåll samt outreach mot externa parter för länkattraktion. De externa parterna kan vara allt från befintliga samarbetspartners, kunder, leverantörer eller andra ambassadörer såsom bloggare.

Låter detta intressant?

Kontakta oss via vårt kontaktformulär så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er.

Behöver du hjälp?

Är ni intresserade av att veta hur Firstly kan hjälpa till med er SEO-strategi?

Kontakta oss