Titeltaggarna i Googles bredare träfflista

May 24, 2016

Det har visat sig att Google ännu inte har bekräftat att denna förändring är här för att stanna, utan att det kan röra sig om ett test. Så spring inte iväg och skriv om era titlar riktigt ännu ifall ni inte vill riskera att behöva skriva om dem igen senare ifall Google väljer att inte genomföra förändringen permanent.

Den 12/5 2016 gjorde Google en designändring av sin träfflista. Skillnaden mot förut är att kolumnen som avgör hur långa titlar som kan visas nu är 600px istället för tidigare 512 pixlar, vilket innebär att titlarna som visas nu kan vara längre. Alla som jobbar med SEO vet hur viktigt det är för din ranking att ha rätt sökord med i titlarna och att titlarna ger bra klickfrekvens (CTR). Kortfattat kan man säga att titlarnas utformning är väldigt viktig, och att detta till del styrs av hur Google väljer att visa upp titlarna i träfflistan. Nu när Google har ändrat förutsättningarna måste vi självklart utnyttja möjligheten att skriva bättre titlar som ger bättre CTR.

Förutom designändringen som ju är enkel att se, visar våra undersökningar att Google dessutom har ändrat hur de titlar som är för långa klipps ned.

Google har alltså gjort tre tydliga förändringar:

  • Ändrat kolumnbredden från 512 till 600 pixlar
  • Gör numera nedklippningen av för långa titlar på hela ord (Lite osäker på om detta är nytt, kan ha varit så även tidigare)
  • Om varumärket ingår i slutet av titeln lämnar Google ibland kvar den efter “…”

Förutom dessa förändringar har vi även upptäckt en del nya intressant aspekter som vi inte kan vara 100% säkra på ifall det verkligen är på detta vis, eller om Google har lanserat detta nu eller tidigare:

  • Osäkert: Google hanterar “&” tecken i titlar på ett sätt som gör att titlarna kapas kortare. Förmodligen räknar Google med “&” eller “and” eller “och” istället för “&”.
  • Väldigt tydligt: Google hanterar bindestreck (-) som en ordavdelare vid nedklippning
  • Väldigt tydligt: Google klipper bort specialtecken så som komma “,” och semikolon “;” ifall de, efter nedklippning, är det sista synliga tecknet.

Nedklippning på hela ord

Tidigare gjordes nedklippningen helt enkelt genom att de tecken som inte rymdes i kolumnbredden inte visades och dessutom lade man till “…” i slutet.  Med den nya lösningen klipper man ned titlarna så att närmaste hela ord visas. Man visar alltså inga delar av ord.

Detta låter ju inte så viktigt. Eller? Det vi kan se tydligt är att om det sista ordet som tidigare hade delvis visats är väldigt långt så riskerar den titel som faktiskt visas att bli väldigt kort.

Varumärket efter “…”

Just denna ändring är vi, i skrivande stund, lite osäkra på ifall den är permanent eller om det rör sig om ett A/B test som Google för närvarande kör. Det vi kan se är att beroende på hur sökfrågan ställs kan titeln på en och samma sida klippas olika.

Exempelvis sökfrågan “jägarlycka” gav vid vårt test följande träff:

Titel som klipps av

 

Medan en sökning på “svampfyllt järpbröst” ger följande träff:

Titel där varumärket läggs in efter nedklippning

 

Detta är alltså samma sida, där titeln är för lång, och klipps ned olika beroende på sökfrasen, alternativt baserat på A/B tester som Google gör.

&-tecken i titlarna

En sak som vi uppmärksammat när vi stickprovstestat vår simulator för att säkerställa att den på ett korrekt sätt beräknar och klipper titlarna så som Google verkligen gör det är att titlar med &-tecken verkar klippas annorlunda än de utan &-tecken.

Ett exempel på detta är denna träff:

Titel som använder &-tecken

 

Titeln på just denna sida är “Volvo of Sarasota | New Volvo & Used Car Dealer Sarasota FL | Serving Palmetto FL”. Och enligt alla våra analyser och beräkningar borde Google klippa titeln efter order “Serving” istället. Det skulle ju få plats utan problem (i skärmdumpen nedan har vi manipulerat Googles källkod och ersatt den för-klippta titeln med den faktiska titeln:

Titel med &-tecken som borde bli längre

 

Men om man byter ut “&” tecknet mot “and” skulle klippningen ske mitt i ordet “Serving” varför Google klipper bort hela det ordet och avdelaren som ses som ett specialtecken. Här kan vi självklart inte vara helt säkra, men alla stickprov vi har gjort följer samma mönster. De titlar som klippts ned kortare än de egentligen borde innehåller alla ett &-tecken. kanske är det helt enkelt en bugg?

Vår undersökning

Vi har analyserat totalt 18 826 Svenska titlar där längden på titlarna varierade från 9 tecken till 171 tecken. För testets skulle har vi byggt en simulering av hur Google hanterar titel-taggarna och sedan har vi, via ett automatiserat script, kört våra titlar via den simuleringen. Simuleringen kan ni testa själva här: Verktyg: Var klipper Google dina titlar?

Resultatet av våra tester visar att en svensk titel som är 68 tecken lång inte riskerar att klippas ned. I vårt dataset var 82 titlar exakt 68 tecken långa och ingen av dem klipptes ned. Av de 87 titlar som var exakt 70 tecken långa klipptes endast 3% av dem ned.

Vår slutsats är således att om man vill vara helt säker på att hela titeln för en sida ska synas i Googles träfflista bör man inte skriva den längre än 68 tecken.

Våra data visas i grafen nedan:

Graf över när titel-längder som klipps

 

Med tanke på hur olika språk använder olika bokstäver mer eller mindre ofta samt att vissa språk har helt egna teckenuppsättningar blir vår nästa utmaning att genomföra samma analys med titlar från olika språk för att se hur det förhåller sig mellan språken. Vår gissning är, till exempel, att Engelska titlar som använder “W” mycket oftare än Svenska titlar förmodligen klipps något tidigare.

Fler nyheter

Case: Cura of Sweden

Case: Cura of Sweden

CURA of Sweden är ett företag som funnits i Sverige sedan 2017. Det är ett företag som fokuserar på att ta fram innovativa sovrumsprodukter i syfte att förbättra sömnkvalitén hos sina kunder och att förmedla budskapet om vikten av en god natts sömn för hälsan och...

read more
Case: Nutrilett

Case: Nutrilett

Nutrilett Nutrilett är det ledande varumärket för vikt-produkter i Norden. Det är också det enda varumärket som har vetenskapligt stöd bakom sig. Nutrilett har ett brett sortiment av produkter för viktminskning, samt för att behålla en hälsosam viktkontroll. Dessutom...

read more
Covid-19 rutiner på Firstly

Covid-19 rutiner på Firstly

Sedan utbrottet av Covid-19 har följande restriktioner satts in för våra medarbetare och kunder: – Kontoren hålls stängda och våra medarbetare arbetar till största möjliga mån hemifrån– Alla tidigare uppdrag som omfattade tid på kunders kontor har gjorts om för att...

read more

Hur kan vi hjälpa er med er SEO-strategi?

Funderar ni på att anlita en SEO-byrå som kan hjälpa ert företag? Vi skräddarsyr alla våra uppdrag för att ni ska få så bra avkastning som möjligt. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar och hur vårt samarbete skulle kunna hjälpa er.