BLOGG

Titel taggarna i Googles nya träfflista

Detta inlägg är inte längre aktuellt. Efter att Google gjort förändringar i träfflistans design gäller nu nya riktlinjer. Läs mer om dem här: http://www.firstly.se/titeltaggarna-googles-bredare-trafflista/

Om det nu skulle ha undgått någon så har Google på senare tid gjort om designen av sina resultatsidor. På Pete Meyers gjort en bra sammanställning av ändringarna. En av de ändringar som påverkar de som jobbar med SEO mest är att fonten på titeln för varje listning har ökats, och på grund av att Google använder pixelbredden som begränsning, och inte antalet tecken, får det konsekvensen att vi numera måste skriva något kortare titel taggar på våra sidor ifall vi inte vill att de ska trunkeras. Tidigare har det varit vanligt med rekommendationer om max 65 tecken i en titeltagg, men med den nya designen visar det sig att man, för att vara säker, inte bör skriva längre än maximalt 57 tecken.

 

Dessutom måste vi även ta hänsyn till den fetstil som Google lägger till på de sökord som använts i sökfrgan, då ett tecken i fetstil är bredare i antal pixlar räknat än ett tecken i normal stil. Sammanfattningsvis har det alltså blivit ganska svårt att avgöra ifall den titel vi skriver på sidan kommer att visas i sin helhet eller ej.

 

För att underlätta för mig själv, och för andra, har jag byggt ett litet verktyg där man kan skriva in sin titel och sökordet och sedan får en visuell bild av hur titeln kommer att se ut samt hur många tecken som faktiskt visas.På grund av att Google inte enbart sätter fetstil på exakta matchningar mellan de ord du har i titeln och de sökord som använts så täcker inte verktyget in samtliga fall där olika ord i titeln får fetstil. Men det fungerar trots detta rätt så bra:
Enter your Title tag here:

Enter the keyword here: (important since the bolding also effects how much can be rendered)

Run

55 chars title length seems to be optimal avoiding truncation

www.example.com/path/file.htm

The length of the Meta Description text still seems to be best at a maximum of 155 characters in length. But don’t forget the call to action!


Behöver du hjälp?

Är ni intresserade av att veta hur Firstly kan hjälpa till med er SEO-strategi?

Kontakta oss